Žica traktometra

Model 539
Model 542-549
Model 560-565
Model 577