Kotni prenos traktometra

Kotni prenos
Plošča kotn.prenosa
Tesnila