Deli zadnje polosovine

za 560-577
A. Ležaj
B. Zobnik
C. Zatič
D. Sornik
E. Plošča