Deli hidr.črpalke volana

za 539-565
A. Ohišje
B. Spojka
C. Zobnik